Leverandør med alsidigt sortiment

Dagens program sluttede på hyggelig vis hos Steenbek A/S, der er leverandør af såvel stiklinger og småplanter som tekniske løsninger til gartnerisektoren.

Deltagerne fik demonstreret, hvordan et sodblæsningsanlæg til kedelrensning fungerer i praksis. Ikke bare til gartnerikedler men også til store, industrielle anlæg på verdensplan.

Steenbek Technic fortalte om et sortiment, der dels omfatter egen produktion på basis af importerede dele, dels montage af større anlæg fra især hollandske Visser, der blandt andet står bag den priklelinje, deltagerne tidligere havde oplevet i Gartneriet Pedersen A/S.

Steenbeks grønne afdeling leverer stiklinger og småplanter fra internationale leverandører af blandt andet Sct. Paulia, Chrysanthemum, Kalanchoë og Phalaenopsis samt et stort udvalg af frøformerede sommerblomster. Desuden er blomsterløg en specialitet fra Steenbek, der rundede dagen af med at servere lidt mundgodt for de glade gartnerivandrere.