KLIMAPROFIL

Steenbek Tecnic tænker over vores klimaaftryk

Vores klimaprofil

  Steenbek Technic er en virksomhed som leverer maskiner og anlæg til gartneribranchen. Denne branche er en vigtig del når man skal tænke over sit klima aftryk, da vores kunder arbejder for at levere planter som hjælper med at omsætte Co₂ til ilt. 

 

Derfor tænker Steenbek Technic over sit klima aftryk og her er visse punkter som virksomheden har implementeret. 

 1. Vedvarende energi: 

Der er blevet installeret solceller på taget af firmaet, som kan producere op til 40 kW, og derfor er virksomhedens elforbrug dækket i de arbejdende timer. 

 

 

2. Re-Use

Brugte maskiner bliver opkøbt, renoveret og genbrugt. 

3. Varmegenvinding / varmebesparelse til kunder

Steenbek Technic bruger tid og ressourcer på at få partnerskaber som kan gavne effektiviteten af den energi vores kunder bruger, derved kan energiforbruget i gartneribranchen forbedres betydeligt. 

 

 

2. Affaldssortering

Steenbek Technic affaldssorterer, så de genbrugelige materialer kan bruges igen og igen. 

FN’s verdensmål: 

Vi har hos Steenbek Technic fokus rettet mod FN’s verdensmål og specifikt disse nedenstående punkter, som vi kombinerer med teknologiske tiltag, som gavner både Steenbek Technic, vores kunder og ikke mindst Klimaet. 

Nr. 3 – Sundhed og Trivsel. 

Nr. 7 – Bæredygtig energi. 

Nr. 10 – Mindre ulighed. 

Nr. 12 – Ansvarligt forbrug og produktion. 

Nr. 15 – Livet på land. 

Nr. 17 – Partnerskaber for handling.